Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • 2018-04-16

    Uppdaterade certifieringsnivåer

    Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att uppdatera de kriterier som används vid bedömning av registrens certifieringsnivå. De nya kriterierna gäller från 22 mars. De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. 
  • 2018-04-04

    Ökad läkemedelsuppföljning via Nationella Kvalitetsregister

    På uppdrag av Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en förstudie avseende förutsättningar för ökad uppföljning av läkemedelsanvändning i kvalitetsregister genomförts. Förstudiens resultat har nu återrapporterats till berörda parter som underlag för ett fortsatt arbete.

Vitalis 2018

Konferens

Vid årets upplaga av Vitalis arrangerar Kvalitetsregister den 25 april en workshop med fokus på hur vi slipper dubbeldokumentation till Kvalitetsregistren.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister

En ny dataskyddsförordning, GDPR, införs den 25 maj 2018 och påverkar registrens arbete. Nu har rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister utarbetats om den nya lagen.

TwitterSe fler