Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Porträtt på Mona Boström 2016-06-22

    Förslag för kvalitetsregistrens framtid har presenterats

    Minskade anslag, men inga organisatoriska förändringar omkring kvalitetsregistren 2017. En grundlig genomlysning under hösten med sikte på ett nytt steg i utvecklingen från 2018. Detta föreslås i den rapport som styrgruppen för nationella kvalitetsregister har fått. Beslut tas i augusti.
  • 2016-06-14

    Register hjälper vården ligga steget före influensan

    När svininfluensan bröt ut 2009 var ett av de största samhällshoten bristen på intensivvårdsplatser. För att stå redo inför framtida influensautbrott startade Svenska Intensivvårdsregistret och dåvarande Smittskyddsinstitutet projektet SIRI. Det hjälper sjukhusen att sätta in rätt resurser i tid.

Nulägesrapporten

Nulägesrapporten 2016 publicerad

Flertalet av de effektmål som sattes för satsningen har redan uppfyllts eller är på god väg att nås. Det konstateras i Nulägesraporten 2016 som beskriver insatser som gjorts i satsningen på Nationella Kvalitetsregister under 2015, satsningens fjärde år.

TwitterSe fler