Nationella Kvalitetsregister ska:

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

2020-03-26

Framflyttad "Kvalitetsregister för forskning"

Som en konsekvens av arbetet med att förhindra smittspridning av covid19, orsakad av coronaviruset, har 2020 års forskningskonferens flyttats fram 1 år. Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" flyttas därför fram till den 5 maj 2021.

Kvalitetsregister för forskning 5 maj 2021

2020-03-26

Nya mallar för patient- och brukarinformation

Det finns nya mallar för patienter och brukare tillgängliga. De finns även översatta till fyra språk: arabiska, engelska, persiska och somaliska. Det finns även en mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska.

Information till patienter och brukare

 


TwitterSe fler - senaste nytt om NKR