Nationella Kvalitetsregister ska:

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • 2018-11-01

    Nulägesrapport 2019

    Nulägesrapport 2019, som summerar Stödfunktionens arbete med Nationella Kvalitetsregister år 2018, är nu klar.I den finner du statistik, goda exempel från verksamheterna och information om pågående projekt.
  • 2018-07-29

    Konferenser 2019

    Här finns datum för konferenser och seminarier för 2019.Har du något event, utbildning eller konferens som du vill att vi lägger upp här är du välkommen att kontakta kommunikatör Ingela Larsen.Läs och anmäl dig här.

2018-11-01

Rapporten om statsbidrag klar

Socialstyrelsens rapport om kriterier inför ett eventuellt statsbidrag är klar och överlämnad till Socialdepartementet för vidare beredning.

Läs mer här om uppdraget och slutrapporten.

2019-07-01

Uppdaterad patient- och brukarinformation

Nu finns uppdaterade mallar för patienter och brukare tillgängliga. De finns även översatta till fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska. Det finns även ny mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska.
Material och mallar finner du här.öppnas i nytt fönster

Vill du som patient/brukare veta mer om dina rättigheter för deltagande i Nationella Kvalitetsregister hittar du information här.

 


TwitterSe fler - senaste nytt om NKR