Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Presentationer

Årets kvalitetsregisterkonferens genomfördes den 9 nov. Utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter stod i fokus.

Rapport

Sammanfattning av satsningens fem år

Den femåriga särskilda satsningen på nationella kvalitetsregister är nu avslutad. I den här rapporten ger kansliet en sammanfattande bild av det arbete som gjorts, och vad det har lett till.

TwitterSe fler