Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Mats Bojestig 2016-09-27

    Kvalitetsregistren och framtiden

    Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har fattat beslut om anslag till registerverksamheten för 2017 och hur ett nytt kvalitetsregistersystem från 2018 ska utarbetas.
  • Porträtt av Anna-Lena Wennberg 2016-09-07

    Högre ålder hos mamman mindre problem vid IVF

    Högre ålder hos mamman är inte en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan. Detta visar en ny nordisk kvalitetsregisterstudie. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien.

Medel för 2017

Anvisningar för ansökan, uppdatering och redovisning

Register som vill ha medel för 2017 ska lämna in en anmälan senast 20 oktober. Uppdatering av registerprofilen och redovisning av Q3 ska också göra senast samma datum.

Guide för bättre kommunikation

Så kommunicerar du mer effektivt

Vill du ha hjälp med att lyckas med din kommunikation? Nu finns en ny guide för kvalitetsregister som vill ha tips och råd för att nå ut till sina målgrupper.

TwitterSe fler