Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2018-07-29

  Gemensamt system för kunskapsstyrning

  Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL,
  ett gemensamt system för kunskapsstyrning.
  Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

  Här kan du läsa mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersamt se en film med Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, om landsting och regioners system för kunskapsstyrning.
 • 2018-06-04

  Uppdaterade certifieringsnivåer

  Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att uppdatera de kriterier som används vid bedömning av registrens certifieringsnivå. De nya kriterierna gäller från 22 mars. De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. 

2018-06-04

Uppdrag om inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum

Socialstyrelsen ges i uppdrag att under 2018, med utgångspunkt i redovisningen av uppdraget angående förstudie om statsbidrag för regionala kvalitetsregistercentrum (S2017 / 05729 / FS), ta fram ett preciserat förslag på kriterier för medelstilldelning och uppföljning av statsbidrag. Regeringsbeslut 24 maj 2018 (PDF)

2018-07-29

Ny information från Datainspektionen

Datainspektionen har publicerat ny information om patientdatalagen med anledning av GDPR.

Slutsatsen av informationen är att det inte krävs ett särskilt medgivande från Datainspektionen för att få behandla genetiska uppgifter när dessa innefattas i en persons hälsotillstånd i kvalitetsregistren.

Läs mer här.

TwitterSe fler

 • arbetsterapi: RT @ChristinaLundqv: Ja, en bättre strokerehabilitering behövs. Även efter ett år. Vi behöver årliga uppföljningar o rehabresurser i pv o…

 • kvalitetsregist: Statistik för 2017 från Nationella Kvalitetsregistret för förbyggande av livmoderhalscancer visar att andelen kvinn… https://t.co/UoKfNYDVbk

 • WilnerzonMarie: RT @ChristinaLundqv: Ja, en bättre strokerehabilitering behövs. Även efter ett år. Vi behöver årliga uppföljningar o rehabresurser i pv o…

 • MarinaTuutma: RT @ovegandersson: Då måste man utgå från vad som är bäst i mötet med människan och det vet vi väldigt lite om. Vi har kunskap om vad som h…