Nationella Kvalitetsregister ska:

- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa

- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2020-02-19

  Nationell Utvecklingskonferens
  Hälsa Vård Omsorg 3-4 november -20

  SKR arrangerar en nationell utvecklingskonferens den 3-4 november 2020 och det är den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens alla verksamheter.
  Senast den 28 februari kan alla bidra till programmet. Det kan t.ex. vara en föreläsning, workshop eller en poster.
  Du är också varmt välkommen att tipsa om bra och inspirerande föreläsare, intressant forskning eller annat som du känner till inom dessa områden.Håll dig uppdaterad om det senaste när det gäller den Nationella utvecklingskonferensen! Prenumerera på konferensens nyhetsbrevsutskick!Läs mer om konferensen här.
 • 2020-01-15

  Kommunerna bidrar med finansiering

  Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter.

2020-02-17

Kvalitetsregister för forskning 5 maj 2020

Välkommen till 2020 års konferens "Kvalitetsregister för forskning".

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges även möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor. Program och information finns här.

2020-02-17

Uppdaterad patient- och brukarinformation

Nu finns nya mallar för patienter och brukare tillgängliga.
De finns även översatta till fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Det finns även mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska. Material och mallar finner du här.

Vill du som patient/brukare veta mer om dina rättigheter för deltagande i Nationella Kvalitetsregister hittar du information här.

 


TwitterSe fler - senaste nytt om NKR

 • kvalitetsregist: Gunilla Gunnarsson, onkolog och tidigare nationell samordnare, tog emot Regionala cancercentrums hedersutmärkelse 2… https://t.co/A8X8YgBKsi

 • kvalitetsregist: Höjd kvalitet och trivsel på vårdboende Trevnaden tack vare nya arbetssätt Läkemedelsavvikelserna har minskat med 7… https://t.co/asKYlQ01LS

 • kvalitetsregist: Ny CPUP- och CPNorth-doktorand. Vid årsskiftet började Jessica Stockman, sjukgymnast/fysioterapeut vid habilitering… https://t.co/rK0FW9O7MB

 • Hassel2011: RT @kvalitetsregist: För ökad tillgänglighet till psykologisk hjälp ger Region Örebro möjlighet till behandling via internet. Alla behandli…