Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Porträtt på Olof Ståhl 2016-05-26

    Registersamarbete ger goda resultat vid testikelcancer

    Alla patienter i Sverige och Norge med testikelcancer får likvärdig behandling och överlevnaden är högst i världen. Ett svensk-norskt kvalitetsregistersamarbete sedan 35 år har haft stor betydelse för detta. Man har skapat vårdprogram som förnyats i omgångar baserade på registerdata.
  • Porträtt på Ludger Grote 2016-05-17

    Stora ojämlikheter i vården vid sömnapné

    Ojämlikheterna i landet är stora när det gäller väntetider till utredning av sömnapné, andningsuppehåll i sömnen. Det finns också oväntat stora skillnader mellan könen avseende väntetider, samsjuklighet och behandling visar ny statistik från Svenska Sömnapnéregistret, SESAR.

Forskningskonferens 24 maj

Forskningskonferens

Svensk kvalitetsforskning har utvecklats positivt de senaste åren. För att stimulera till ökat användande av kvalitetsregistren i forskning, följer vi upp tidigare års uppskattade konferenser för kvalitetsregisterforskare.

Patientmedverkan och PROM

Guide till valida och tillgängliga PROM

Nu finns en guide för att underlätta kvalitetsregistrens val och användning av patientrapporterade mått. Guiderna ger en sammanhållen bild av de patientrapporterade mått som finns i kvalitetsregister eller som planeras att införas.

TwitterSe fler