Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Porträtt av Ann-Catrin Eldh 2017-02-15

    Så blir kvalitetsregister motor i förbättringsarbetet

    Kvalitetsregistren har kallats en guldgruva när det gäller utveckling av vården bland annat ur ett forskningsperspektiv. Men säkrar de också kliniskt förbättringsarbete? En forskargrupp som följt satsningen på kvalitetsregister ser att de gör det – under vissa premisser.
  • Karin Åkesson, porträttfoto 2017-02-06

    Barn och ungdomar med diabetes har fått bättre hälsa

    Förbättringsprojekt initierade av kvalitetsregistret för diabetes hos barn och ungdomar, SWEDIABKIDS, gav mycket goda resultat. Gruppens blodsocker blev bättre reglerat och utvecklingen fortsatte åren efter projekten. Detta betyder bättre hälsa för patienterna både på kort och lång sikt.

Forskning

Konferens 23 maj på Arlanda

Nationella Kvalitetsregisters konferensen om forskning på registerdata äger rum 23 maj på Arlanda. Sista anmälan är framflyttad till 18 april.

Nulägesrapporten 2017

Årets nulägesrapport är klar

Årets nulägesrapport är den femte av de årliga rapporter som publicerats under satsningen, och som beskriver aktiviteterna under året. 

TwitterSe fler