Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2018-11-01

  Ansökningsprocessen inför 2019

  Expertgruppens arbete med årets ansökningar är nu avslutat och förslag till fördelning av medel överlämnat till Samverkansgruppen.
  Observera att Ledningsfunktionen beslutat att inte tilldela medel till register som inte fått medel år 2018.
  Beslut om medelstilldelning tas vid möte med Ledningsfunktionen den 12 december.
  Mer information, tidplan samt FAQ finns nu samlat häröppnas i nytt fönster.
 • 2018-07-29

  Gemensamt system för kunskapsstyrning

  Under 2018 etablerar landsting och regioner, med stöd av SKL,
  ett gemensamt system för kunskapsstyrning.
  Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

  Här kan du läsa mer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersamt se en film med Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, om landsting och regioners system för kunskapsstyrning.

2018-11-01

Rapporten om statsbidrag klar

Socialstyrelsens rapport om kriterier inför ett eventuellt statsbidrag är klar och överlämnad till Socialdepartementet för vidare beredning.

Läs mer här om uppdraget och slutrapporten.

2018-07-29

Ny information från Datainspektionen

Datainspektionen har publicerat ny information om patientdatalagen med anledning av GDPR.

Slutsatsen av informationen är att det inte krävs ett särskilt medgivande från Datainspektionen för att få behandla genetiska uppgifter när dessa innefattas i en persons hälsotillstånd i kvalitetsregistren.

Läs mer här.

TwitterSe fler

 • Marieosterberg: RT @QRCStockholm: Vi växer och söker fler kollegor! Nu har vi två lediga projektledartjänster: den ena med inriktning mot statistik och ana…

 • emelieheintz: RT @QRCStockholm: Vi växer och söker fler kollegor! Nu har vi två lediga projektledartjänster: den ena med inriktning mot statistik och ana…

 • LindqvistHans: RT @QRCStockholm: Vi växer och söker fler kollegor! Nu har vi två lediga projektledartjänster: den ena med inriktning mot statistik och ana…

 • QRCStockholm: Vi växer och söker fler kollegor! Nu har vi två lediga projektledartjänster: den ena med inriktning mot statistik o… https://t.co/X2VQHZ1YUD