Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

 • 2018-04-16

  Uppdaterade certifieringsnivåer

  Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att uppdatera de kriterier som används vid bedömning av registrens certifieringsnivå. De nya kriterierna gäller från 22 mars. De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. 
 • 2018-04-04

  Nulägesrapport 2018

  Huvuduppgiften under 2017 för kvalitetsregister, registerhållare och stödfunktioner har varit att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister.
  Samtidigt har fokus legat på att förbereda det långsiktiga arbetet med implementering av ett nytt kvalitetsregistersystem.

Forskningskonferens 2018

Konferens

Den årliga konferensen "Kvalitetsregister för forskning" anordnas den 23 maj 2018 i samarbete mellan SKL, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister

En ny dataskyddsförordning, GDPR, införs den 25 maj 2018 och påverkar registrens arbete. Nu har rekommendationer till Nationella Kvalitetsregister utarbetats om den nya lagen.

TwitterSe fler