Kvalitetsregister bidrar till ökad kvalitet i vård och omsorg

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Porträtt av Staffan Björck 2016-08-23

    Rekommenderat blodtrycksmål vid diabetes ifrågasätts

    Socialstyrelsen höjde nyligen den rekommenderade blodtrycksgränsen för patienter med diabetes. Detta kan leda till att fler patienter drabbas av stroke eller hjärtinfarkt, visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. Den nya studien är världens hittills största i ämnet och baseras på data från Nationella Diabetesregistret.
  • Porträtt på Stefan James 2016-08-16

    Kvalitetsregisterforskningens status har höjts

    Observationsstudier kallas en typ av vetenskapliga studier som ofta görs med kvalitetsregisterdata. Kraftfullare datorer och förfinade statistiska metoder har gjort att observationsstudierna under det senaste decenniet har blivit mer tillförlitliga. Deras status har höjts hos de mest ansedda medicinska tidskrifterna.

Nulägesrapporten

Nulägesrapporten 2016 publicerad

Flertalet av de effektmål som sattes för satsningen har redan uppfyllts eller är på god väg att nås. Det konstateras i Nulägesraporten 2016 som beskriver insatser som gjorts i satsningen på Nationella Kvalitetsregister under 2015, satsningens fjärde år.

TwitterSe fler