Bli superanvändare hos Socialstyrelsens registerservice

Vill din organisation spara tid i beställningsprocessen?
Anmäl ert intresse att gå Registerservice superanvändarutbildning i höst!

Superbeställare får extra god kunskap om hur Socialstyrelsen arbetar med beställningarna och blir ett stöd till andra i hemorganisationen som beställer registeruppgifter.

Utbildningen består av ett par personliga möten med en handläggare där processen gås igenom.
Personen bjuds också in till superbeställarevents en eller två gånger per år.Utbilda en superbeställare i höst!

Innan midsommar kan intresse anmälas till registerservice@socialstyrelsen.se.
Läs mer på Registerservice webbplats

Anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!