Dokumentation från kurser och konferenser

Här hittar du presentationer och filmade föreläsningar från tidigare evenemang.

Almedalen
I Almedalen arrangeras seminarier och mötesplats med diskussioner om bland annat kvalitet i vården, medicinska resultat, förbättringar för patienten och framtida möjligheter inom forskning och utveckling.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen
Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare.

Forskningskonferens
För att stimulera till ökat användande av kvalitetsregistren i forskningen anordnas årligen en konferens för kvalitetsregisterforskare.

Rundabordsmöten
På Rundabordsmötena får registerhållare tillfälle att diskutera aktuella frågor kring kvalitetsregister, utbyta erfarenheter och få information om vad som pågår på nationell nivå.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!