4 juni 2018

Konferens med sikte på framtiden

Kvalitetsregister som har rätt variabler tillgängliga vid rätt tid. Verksamheter som mer efterfrågar data och mer förbättringsarbeten som drivs av dem som arbetar på golvet i vården. Det var några önskningar inför framtiden som avslutade och sammanfattade årets kvalitetsregisterkonferens den 9 november

Det var vid den avslutande paneldiskussionen som representanter för huvudmännen, staten, landsting och regioner, kom med sina önskningar och krav på kvalitetsregistren i framtiden. En av dessa var Anders Sylvan landstingsdirektör i Västerbotten och ledamot av styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

-Kvalitetsregistren behöver bli vassare och leverera det som verksamheterna behöver och efterfrågar för att driva kvalitetsförbättringar

Fokus på register

Konferensen fokuserade i år på frågor som ligger registren nära och samlade drygt 350 deltagare. De fick information om de förändringar som sker inom organisation och finansiering av Nationella Kvalitetsregister men också om landstingens och regioners nya system för kunskapsstyrning som under 2018 införs och där kvalitetsregister har en viktig plats.

Måns Belfrage, chefsläkare och Anna Zerne, verksamhetsutvecklare på Capio S.t Göran berättade om sin modell för systematiskt kvalitetsarbete.

Patientrepresentanterna Lena Insulander från Diabetesförbundet och Ove Puisto från STROKE-Riksförbundet efterlyste mer patientrapporterade data i registren.

Även statssekreterare Agneta Karlsson, ordförande i styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister, lyfte i sitt anförande vikten av patienternas delaktighet i kvalitetsregisterarbetet. Hon betonade även vikten av registerbaserad forskning.

Seminarier fördjupade

Under åtta seminarier blev det djupdykning i frågor som exempelvis visningsytor för data, förbättringsnätverk, GDPR och hur register kan användas för effektivare prevention.

Utblick, inspiration och framtidsspaning stod entreprenören och omvärldsnalytikern Peter Siljerud för som gav kunskap om och exempel på hur artificiell intelligens kommer att förändra våra liv.

Presentationerna vid kvalitetsregisterkonferensen

Registertorg
Deltagare
Registerkonferens

Kommentera

Lämna en kommentarHjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!