Forum för Health Policy

Välkommen till diskussioner och workshop om psykisk ohälsa

Anmälan

Forum för Health Policy in till en workshop för att diskutera de stora utmaningar som finns inom området psykisk ohälsa - såsom bristande samordning mellan olika aktörer i och utanför vården, behov av förstärkt kompetens i primärvården, bristande kunskapsstyrning och uppföljning etc.

Eftermiddagen inleds med ett anförande och frågestund med socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!