Forskningskonferens 2018

Den årliga konferensen "Kvalitetsregister för forskning" anordnas den 23 maj 2018 i samarbete mellan SKL, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Inbjudan/anmälan till "Kvalitetsregister för forskning"

Syftet är att öka kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata.

Kontaktperson Jack Lysholm.

Välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!