Kvalitetsregister för forskning

För fjärde året i rad arrangerar kansliet för Nationella Kvalitetsregister en konferens för kvalitetsregisterforskning. Nytt för i år är att den arrangeras tillsammans med av Apotekarsocieteten och Vetenskapsrådet.

Vi kommer att diskutera framtiden för registerforskningen med flera intressanta föreläsare, praktiska exempel på metodik inom kvalitetsregisterforskningen, nya metoder, hälsoekonomi och samarbete både inom Norden, internationellt och med företag inom Life Science Industrin.

Kostnad 500 kronor, exkl. moms.

Sista anmälningsdag är framflyttad till 18 april. Antalet platser är begränsat.

Program

9.00–09.30
Kaffe och registrering 

9.30–09.35
Välkommen, Apotekarsocieteten, Vetenskapsrådet (VR) och Nationella Kvalitetsregister

9.35–09.40
Presentation av Apotekarsocieteten, Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten 

09.40–10.05
Nationella Kvalitetsregister ur forskningens perspektiv idag och framtiden, Jack Lysholm, forskningsstrateg, kansliet för Nationella Kvalitetsregister

10.05–10.25
Infrastrukturer för registerbaserad forskning, Karl Gertow och Magnus Eriksson, Enheten för registerforskning, Vetenskapsrådet

10.25–10.50
Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen svensk forskning? Magnus Stenbeck, sekreterare Forskningsdatautredningen (U 2016:04) 

10.50–11.10
Kvalitetsregister i internationellt forskningssamarbete, Kristina Lidén Mascher, strateg industrisamverkan och internationell samverkan, kansliet för Nationella Kvalitetsregister

11.10–11.30
(Kvalitets)register-baserad real-world evidence för läkemedelsuppföljning, Sofie Gustavsson hälsoekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

11.30–12.30
Lunch 

Parallella sessioner 

12.30–14.00
Inledning, 3 föredrag per session à 20 min, diskussion 

A. Kvalitetsregisterforskning – Hur går det till i praktiken? 

 • Statistiska metoder, Marie Eriksson, Riksstroke 
 • Tips från registerforskare, Ann-Marie Svensson, Nationella Diabetesregistret 
 • Presentation från Socialstyrelsens registerservice, Henrik Passmark, Registerservice, Socialstyrelsen 
 • Diskussion 

B. Kvalitetsregisterforskning - nya möjligheter och utmaningar 

 • Utmaningar inom kvalitetsregisterforskningen, Bertil Lindahl, Uppsala Clinical Research Center (UCR) 
 • Komplexa registerstudier, strategier när flera datakällor kopplas, Johan Askling, Karolinska Institutet 
 • Pragmatiska kliniska studier, Stefan James, Uppsala Clinical Research Center 
 • Diskussion 

C. Registerbaserad hälsoekonomisk forskning och utvärdering 

 • Hälsoekonomiska principer, Bengt Jönsson, Handelshögskolan, Stockholm 
 • Exempel från Swedevasc, Mouncef Zarrouk, Skånes Universitetssjukhus 
 • Exempel från PsoReg, Marcus Schmitt-Egenolf, Norrlands Universitetssjukhus 
 • Diskussion 

14.00–14.30
Kaffe 

14.30–14.55
Forskningssamverkan (olika modeller)- industrin och akademin, Amy Leval, Janssen 

14.55–15.20
NARA - Registerforskning i nordiskt samarbete, Cecilia Rogmark, Höftprotesregistret 

15.20–16.00
Registerforskning i internationellt samarbete inom barnmedicinen, Thomas Frandsen, Rigshospitalet, Köpenhamn 

16.00–16.15
Summering av dagen och avslutning

Boende

Behöver du övernattning kan du boka ditt rum direkt på Radisson Blu Arlandia Hotel.

Webb: www.radissonblu.com/sv
Telefon: 08-506 840 00 tonval 2
E-post: reservations.arlanda.stockholm@radissonblu.com

Hotell och resekostnader står du som deltagare för själv.

Anmälan och program

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!