Möte om de nationella kvalitetsregistren och årsmöte för NKRF

Den 2 maj bjuder kansliet för Nationella Kvalitetsregister och NKRF (Nationella Kvalitetsregisterföreningen) in NKRF:s medlemmar till ett heldagsmöte i Stockholm. Boka redan nu in dagen i er kalender!


Nationella Kvalitetsregister

Samverkansgruppen kommer att informera och föra en dialog om det pågående arbetet med kunskapsstyrning, utvecklingen av kvalitetsregistren och registercentrumorganisationen.

NKRF

Kommer att hålla sitt ordinarie årsmöte. Vid årsmötet kommer bland annat några nya ledamöter i styrelsen att väljas. Valberedning kommer senare att skicka ut information om nomineringsförfarande och intresseanmälningar att verka i föreningen, men fundera redan nu på möjliga styrelsekandidater.

Agendan för dagen och anmälningslänk skickas ut så snart detaljplaneringen är färdig.

Varmt välkomna!

Om NKRF
NKRF bildades som en intresseorganisation för att företräda, representera och utgöra remiss-instans för de nationella kvalitetsregistren i Sverige. Föreningen ska verka för ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de nationella kvalitetsregistren. I den nationella Samverkansgruppen för Kvalitetsregistren företräds NKRF av tre representanter (Sofia Gudbjörnsdottir, Greger Fransson och Claes Norring).

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!