Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

Kvalitetsregisterkonferensen 2017 vänder sig i första hand till dig som arbetar med och är intresserad av kvalitetsregisters utveckling.

Anmälan

Vårt seminarieprogram innehåller seminarier kring utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter samt plenarsessioner där fokus är kvalitetsregistren som en integrerad del i ett nationellt system för kunskapsstyrning och kvalitetsregister i en digitaliserad värld med patienten som partner.

På vårt mötestorg finns information, inspiration och diskussion! Här finns Nationella Kvalitetsregister som visar presentationsytor, utdataportaler, guider, moduler och tekniska lösningar. Du träffar representanter för Registercentrumorganisationer, Kansliet för Nationella Kvalitetsregister och Socialstyrelsen som berättar vilken hjälp de kan erbjuda.

Översiktligt program:

Registrering och fika

Klockan 08.30-10.00

Kvalitetsregister som en integrerad del av ett nationellt system för kunskapsstyrning

Klockan 10.00-11.30 Plenum. Moderator: Lisa Kirsebom

  • Agneta Karlsson, statssekreterare socialdepartementet. Ordf styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister
  • Mats Bojestig, hälso- sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län. Ordf projektgruppen Framtidens kvalitetsregister och för huvudmännens styrgrupp för kunskapsstyrning

Capiomodellen - kvalitetsregister i en standardiserad arbetsmodell för att uppnå ständiga förbättringar

  • Måns Belfrage, chefläkare, Capio S:t Göran)

Lunch och mötesplats med registertorg, information, inspiration och diskussion

Klockan 11.30- 12.40

Parallella seminarier

Klockan 12.40-13.20 och 13.35-14.15

  • Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk
  • Vilken effekt får nya dataskyddsförordningen GDPR på registren?
  • Nyheter och uppdateringar från registerservice, Socialstyrelsen
  • Hur kvalitetsregister kan användas för effektivare prevention
  • Var och hur ska vi visa kvalitetsdata på webben?
  • Kvalitetsregistren i den nya strukturen för kunskapsstyrning
  • Vad händer i frågor kring datainsamling, registerkvalitet och strukturerad vårddokumentation.

Mer information om respektive seminarium kommer

Fika och mötesplats med registertorg, information, inspiration och diskussion

Klockan 14.15-15.00

Kvalitetsregister i en digitaliserad värld med patienten som partner

Klockan 15.00-16.30 Plenum

Mikael Ahlström, entreprenör med erfarenhet av digitala processer i företag, myndigheter och kommuner, delägare i Hyper Island.

Är du ansvarig för ett kvalitetsregister och vill vara med på registertorget?

Mötestorget är platsen för inspiration och samverkan. Här finns representanter från registercentrumorganisationer, Socialstyrelsen, kansliet och andra organisationer. Vi hoppas även på ett registertorg där många kvalitetsregister vill finnas med.

Vi söker nu efter register som vill vara med på registertorget. Vill ditt register vara med på och visa upp hur ni arbetar med presentationsytor, utdataportaler, guider, strukturer, moduler och tekniska lösningar etc? Alla som anmäler intresse får ett ståbord med el, WiFi finns i lokalen. Ni tar med egen dator. Det kostar inget att ställa ut på registertorget.

Anmälan sker via anmälningslänken till konferensen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!