Nationellt PROM-seminarium

Dagen innan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen bjuder RC Syd in till årets PROM-seminarium.

Anmäl dig här

Dagen innan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen bjuder RC Syd in till årets PROM-seminarium. Programmet, som utarbetats i samråd med RCO:s PROM-nätverk, kommer att ha fokus på generiska, sjukdomsspecifika PROM och item banking.

En av de inbjudna föreläsarna är Caroline Terwee, koordinator för holländska PROMIS-projektet. Deltar gör också Evalill Nilsson och John Chaplin som kommer att berätta om läget i det svenska PROMIS-projektet. Andra ämnen som kommer att beröras är PROM från svenska kvalitetsregister, avtal, licenser, juridik och teknisk lösning via 1177.

Susanne Albrecht, utvecklingsledare hos RC Syd, kommenterar arbetet med seminariet:
– Ett PROM-seminarium i anslutning till höstens nationella kvalitetsregisterdag och ett tätare samarbete skapar möjligheter på flera plan. Kontakten utökas mellan registercentrum och utbytet av kunskap och erfarenheter stärker sammanhållningen. Vi satsar på att skapa ett brett och intressant program om PROM ur flera perspektiv: sjukdomsspecifika och generiska, nya tekniska lösningar och framför allt framtidens item banking.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!