Utbildning: Register i klinisk forskning

Register i klinisk forskning – en underutnyttjad resurs? (0,6 poäng för doktorander)

Anmäl dig här

Innehåll

  • Forskning eller kvalitetssäkring
  • Hur forska som kliniker/vårdverksam – praktiska råd
  • Forskningsprojekt – traditionellt upplägg, register-RCT, tvärvetenskaplig forskning
  • Patientsamverkan och patientrapporterade mått
  • Personuppgiftslagen
  • Biobank
  • Samkörning med Socialstyrelsens och SCB:s register
  • Juridiska aspekter – sekretess, patientrekrytering, personuppgiftshantering, datauttag
  • Finansieringskällor

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!