Kvalitetsregister för forskning

Den årliga konferensen "Kvalitetsregister för forskning" anordnas 2019 i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetstregisterforskning inom kvalitetsregisterorganisationerna och bland forskare som arbetar med kvalitetsregisterdata.

Det ges också en möjlighet för intrresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över professionsgränser och diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!