Kvalitetsregister för forskning 2020

Välkommen till 2020 års konferens Kvalitetsregister för forskning.

Dagen anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

Syftet är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Det ges också en möjlighet för intresserade av kvalitetsregisterforskning att mötas över disciplin- och professionsgränser för att diskutera metoder och andra gemensamma frågor.

Anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!