Nordisk konferens om epidemiologi och registerforskning inom hälsa

Konferensen ”9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-based Health Research” äger rum i Tampere, Finland, 18-20 september 2019.

Anmälan

Konferensen täcker ett brett spektrum av discipliner kring hälsa:
Från folkhälsa, medicin, veterinärvetenskap, vårdforskning och biostatistik med särskilda plenumdiskussioner och sessioner om bl.a. epigenetik, öppna data, nya datakällor, livscyckelstudier och intergenerationella studier.

Konferensen organiseras av Finsk Epidemiologisk Förening (eng. Finnish Epidemiology Society, FES) och Tampere Universitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!