Online-kurser

Här hittar du online- och webbaserade kurser om kvalitetsregister och förbättringsarbete.

Att driva kvalitetsregister
Webbkurs i att driva Kvalitetsregister, för dig som är registerhållare eller styrgruppsmedlem. Tanken är att utbildningen ska ge en helhetsbild och vara en resurs i det dagliga arbetet med kvalitetsregister. Du väljer själv när du vill gå utbildningen och vilka delar du vill fördjupa dig i.

Senior alerts webbutbildning
I Senior alerts grundutbildning får du lära dig om vårdprevention och hur du använder enhetens resultat i förbättringsarbete. Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar i vård och omsorg och möter äldre personer i ditt arbete, men även till dig som är chef eller student.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!