Workshop
Randomiserade kliniska studier

Så planerar och genomför du en registerbaserad randomiserad klinisk studie.
Nationella rekommendationer för R-RCT och praktiska erfarenheter av genomförda och pågående studier – flaskhalsar, fallgropar och framtida möjligheter!

Dagen kommer att bestå av föreläsningar och interaktiva sessioner med goda möjligheter att ställa frågor och nätverka med ledande forskare och experter inom akademi, industri och regulatoriska myndigheter.

Workshopen kommer att belysa:
• olika R-RCT studier med praktiska exempel på design och genomförande
• logistiska och regulatoriska utmaningar i planering av R-RCT
• de nationella rekommendationerna med det tekniska ramverket för R-RCT
• framtida möjligheter för nationell implementering av R-RCT-konceptet

Workshopen är ett samarbete mellan Forum Uppsala-Örebro och
Uppsala Clinical Research Center.

Anmälan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!