25 juni 2019

Medelstilldelning 2019

Beslut om resterande medel till Registercentrum, Nationella Kvalitetsregister och Stödfunktionen hos SKL togs (per capsulam) av Ledningsfunktionen den 5 juni.

Nationella medel till kvalitetsregistersystemet kommer från en årlig överenskommelse mellan staten och SKL. Överenskommelsen, som även innehåller medel från huvudmännen (regionerna) och staten, beslutades under maj -19, vilket är senare än vanligt och berodde på den sena regeringsbildningen.
Huvudmännen representanter i Ledningsfunktionen beslutade i december 2018 att täcka de ekonomiska behoven för kvalitetsregistersystemet för det första halvåret.

Den 5 juni beslutade Ledningsfunktionen om resterande medel för 2019. Beslutsbrev och information gick ut till kvalitetsregistren och samtliga Registercentrum samma dag.

Läs mer om Överenskommelse 2019.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!