4 juni 2018

Nulägesrapport 2018

Huvuduppgiften under 2017 för kvalitetsregister, registerhållare och stödfunktioner har varit att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister. Samtidigt har fokus legat på att förbereda det långsiktiga arbetet med implementering av ett nytt kvalitetsregistersystem.

Utveckling av kvalitetsregistren sker hela tiden. Framstegen är många.
Långsiktiga satsningar och patientinflytande präglar vägen framåt.

Läs hela rapporten här (PDF).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!