1 november 2018

Ansökningsprocessen inför 2019

Expertgruppens arbete med årets ansökningar är nu avslutat och förslag till fördelning av medel överlämnat till Samverkansgruppen.
Observera att Ledningsfunktionen beslutat att inte tilldela medel till register som inte fått medel år 2018.

Beslut om medelstilldelning tas vid möte med Ledningsfunktionen den 12 december.
Mer information, tidplan samt FAQ finns nu samlat häröppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!