10 oktober 2016

Kvalitetsindikatorkatalogen

Beskrivningarna av varje kvalitetsindikator finns samlade i en kvalitetsindikatorkatalog.

kvalitetsindikatorkatalogen

Det är respektive producent som bestämmer vilka kvalitetsindikatorer som ska publiceras. Det är även producenten som beskriver de kvalitetsindikatorer som ska publiceras. Domänförvaltningen för kvalitetsindikatorer ansvarar för att lägg in kvalitetsindikatorer och dess beskrivningar i kvalitetsindikatorkatalogen.

De kvalitetsindikatorer som är föremål för kvalitetsindikatorrapportering finns idag definierade av bland annat Socialstyrelsen, SKL samt av enskilda landsting eller nationella kvalitetsregister.

Målet för kvalitetsindikatorkatalogen är att samla beskrivningar för alla dessa kvalitetsindikatorer på ett ställe och tillhandahålla dem med en unik identitet via ett gemensamt format. Att indikatorer är registrerade och beskrivna i kvalitetsindikatorkatalogen är en förutsättning för att konsumerande system ska kunna ”konsumera” kvalitetsindikatorer och dess värden.

Förteckning över innehåll i katalogen

I dokumentet Kvalitetsindikatorbeskrivning finns en fullständig förteckning över innehållet i Kvalitetsindikatorkatalogen. Det går utmärkt att ladda hem dokumentet och fylla i när indikatorerna ska beskrivas.

Kvalitetsindikatorbeskrivning (Word-dokument)

Roller och ansvar

Registerhållare och ansvariga för källsystemen, är ansvariga för indikatorernas beskrivningar i Kvalitetsindikatorkatalogen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förvaltar Kvalitetsindikatorkatalogen innehållsmässigt. Förvaltningen tar fram redaktionella riktlinjer för indikatorbeskrivningarna och administrerar katalogen.

Om Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och landsting

Inera AB, som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete, bedriver den tekniska systemförvaltningen samt driften av Kvalitetsindikatorkatalogen.

Organisation, Inera

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!