10 oktober 2016

Implementera tjänstekontrakt och ansluta till tjänsteplattformen

För att kunna ansluta en konsument eller producent till tjänsteplattformen behöver det anslutande systemet implementera ett tjänstekontrakt.

Du hittar kontraktet hos Inera:

Tjänstekontrakt, Inera

Stöd och hjälp för anslutning finns via Inera:

Anslutning till Tjänsteplattformen, Inera

Ansluta till tjänsteplattformen

Under tiden som verksamheten identifierat vilka kvalitetsindikatorer som ska publiceras jobbar IT-avdelningen tillsammans med domänförvaltningen och Inera för att genomföra anslutningsprojektet. Processen för detta finns illustrerad i bilden nedan.

Anslutning till tjänsteplattformen

Anslutningsprojekt

Anslutningsprojektet drivs av den it-funktion som förvaltar systemet som ska anslutas. Det är ett IT-projekt. Projektet kan startas upp efter att verksamheten har tydliggjort vilka indikatorer som ska publiceras samt att förstudiemallen för anslutning till tjänsteplattformen är ifylld och godkänd av Inera och domänförvaltningen.

 Anslutningsprojekt till Tjänsteplattformen

Aktivitetslista

Aktivitet: Förstudiemall ifylld och godkänd
Deltagare/ansvarig: Register
Kommentar: Bör göras tidigt. I den ska bland annat infrastrukturen för producentsystemet beskrivas. Liksom kapacitetsplanering och tester. 

Aktivitet: Beställning av funktionscertifikat (QA & PROD)
Deltagare/ansvarig: Register
Kommentar: Även detta bör göras mycket tidigt i projektet då det kan uppstå ledtider. För att få certifikat för produktionsmiljön krävs att behörig beställare undertecknar, liksom ansvarig för domännamnet registrerat hos iis.se. 

Aktivitet: Beställning av anslutning producent (QA)
Deltagare/ansvarig: Register skickar denna till Domänförvaltning
Kommentar: Blankett C, skickas till domänförvaltningen.

Aktivitet: Funktionella tester (QA)
Deltagare/ansvarig: Register

Aktivitet: Beställning av anslutning producent (PROD)
Deltagare/ansvarig: Register
Kommentar: Blankett C, skickas till domänförvaltningen.

Aktivitet: Tester i producentsystemet
Deltagare/ansvarig: Register

Aktivitet: Integrationstester (QA)
Deltagare/ansvarig: Inera

Aktivitet: End-to-end tester (PROD)
Deltagare/ansvarig: Alla

Aktivitetsplan och checklista (Word-dokument)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!