10 oktober 2016

Registrera indikatorer

När urvalet av indikatorer är gjort ska dessa registreras i kvalitetsindikatorkatalogen. Detta sker genom att kontakta förvaltningen för kvalitetsindikatorkatalogen; Emma Vintemon.

emma.vintemon@skl.se

Registret ansvarar för beskrivningen av indikatorerna. Alla konsumerande system hämtar beskrivningen om indikatorerna från denna katalog. Här beskrivs indikatorernas täljare, nämnare, målpopulation, täckningsgradsberäkning, felkällor, case-mixproblematik, med mera. Har du frågor kring detta kan du kontakta förvaltningen för kvalitetindikatorkatalogen.

Förvaltningen för kvalitetsindikatorkatalogen granskar beskrivningen av indikatorerna och kontrollerar att beskrivningen följer redaktionella riktlinjer.

I kvalitetsindikatorkatalogen anges om en indikator ska vara tillgänglig på öppendataplattformar. Dessa indikatorer görs då tillgängliga för olika konsumenter och innovatörer. Den tekniska integrationen för konsumerande system blir betydligt enklare. 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!