10 oktober 2016

Välja indikatorer

Det viktigaste är att analysera och bestämma vilka indikatorer, mått och resultat som är relevanta att tillgängliggöra.

De mått som tillgängliggörs kan ha en bred målgrupp – vårdens medarbetare, patienter, invånare, media. Själva tillgängliggörandet är inte anpassat till en specifik kanal. Den som äger källan eller registret bestämmer vilka indikatorer som ska tillgängliggöras.

För resonemang om vilken information som kan vara lämplig för olika målgrupper, eller hur andra registerhållare resonerat i fråga om tex case-mix-problematik och annat som känns relevant avseende indikatorernas innehåll och kvalitet kan registerhållaren med fördel vända sig förvaltningen för kvalitetsindikatorkatalogen. Gör detta genom att kontakta Emma Vintemon.

Bild som illustrerar verksamhetsprocess för anslutning av producent

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!