10 oktober 2016

Visa mått och resultat i egen applikation

Nationella Kvalitetsregister, databaser från Socialstyrelsen och regionala vårdsystem innehåller så kallade indikatorer som visar på någon form av kvalitet, det vill säga kvalitetsmått.

Dessa indikatorer tillgängliggörs för olika system och applikationer så att resultaten kan visas i olika miljöer och för olika målgrupper.

För dig som vill "konsumera" indikatorerna finns två vägar att gå:

  1. Via Öppendataplattform
  2. Via Nationella tjänsteplattformen

Hör av dig till domänförvaltningen för Kvalitetsrapportering, genom Nationell kundservice, för att se vilka indikatorer som går att konsumera, samt i det fall du behöver stöd att "komma igång" med hämtningen av indikatorer.

Nationell kundservice, Inera

Välja indikatorer att visa

För att hämta, eller "konsumera", kvalitetsindikatorer behöver konsumenten känna till vilka kvalitetsindikatorer som finns och vilken producent som kan leverera resultat för en viss kvalitetsindikator. Denna information finns sammanställd i kvalitetsindikatorkatalogen.

Kontakta Emma Vintemon om du har frågor kring möjliga indikatorer att hämta.

emma.vintemon@skl.se

Hämta indikatorer via Öppen data

Det finns en tjänst som publicerar publika indikatorer som öppen data. Informationen tillgängliggörs genom REST-tjänster.

Hämta indikatorer via Nationella tjänsteplattformen

För att hämta resultat för publika och icke publika indikatorer kan en konsument ansluta sig till den gemensamma tjänsteplattformen. Anslutningsprocessen kan delas upp i tre huvudsteg som presenteras nedan.

1. Implementera tjänstekontrakt

För att kunna ansluta en konsument eller producent till tjänsteplattformen behöver det anslutande systemet implementera ett tjänstekontrakt. Du hittar kontraktet hos Inera:

Tjänstekontrakt, Inera

Stöd och hjälp för anslutning finns via Inera.

Anslutning till Tjänsteplattformen, Inera

2. Ansluta till tjänsteplattformen

Processen för anslutning av konsument till tjänsteplattformen finns illustrerad i bilden nedan.

Anslutning till tjänsteplattform

3. Anslutningsprojekt

Anslutningsprojektet drivs av den it-funktion som förvaltar systemet som ska anslutas. Det är ett IT-projekt.

Anslutningsprojekt till tjänsteplattformen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!