17 januari 2017

Att redovisa och söka medel

Alla register som har fått nationella medel ur satsningen ska lämna in redovisningar under 2017 för att göra det möjligt att följa upp satsningen.

Alla register som fått pengar från satsningen 2012–2016 ska lämna in redovisningar i februari och i september.

Redovisning 28 februari

Senast den 28 februari ska redovisning av Q1 ”Ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse samt redovisning av forskningsaktivitet” (avseende 2016) lämnas in.

Till redovisningssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anvisningar för redovisningen

Redovisning 29 september

Senast den 29 september ska alla register lämna in årsrapporter. Anvisningar för hur de ska lämnas in kommer efter sommaren.

Eventuell ytterligare redovisning

Eventuellt kommer registren behöva redovisa ytterligare uppgifter under 2017. Det kommer att i så fall beslutas av styrgruppen efter att projektgruppen har redovisat sitt arbete. Kansliet kommer då att meddela registren.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!