20 februari 2018

Att redovisa och söka medel

Alla register som har fått nationella medel ur satsningen ska lämna in redovisningar under 2018 för att göra det möjligt att följa upp satsningen.

Redovisning

Ansökningsprocessen håller just nu på att ses över. Det arbetet beräknas vara klart och beslutat om i mars 2018. Därefter kan vi ge information om vilka uppgifter som ska redovisas och när de ska lämnas in.

En av utgångspunkterna i arbetet med att se över ansökningsprocessen är dock att minska antalet redovisningstillfällen. Det första redovisningstillfället planeras till maj 2018. Vi kommer att återkomma med information om datum och vilka uppgifter som ska redovisas vid det tillfället i god tid.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!