13 november 2018

Beslutade medel 2018

Medelstilldelningen till de Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater som ansökt om medel är beslutad.

Utgångspunkten för bedömning av registren har varit visionen för Nationella Kvalitetsregister samt kriterierna för medelstilldelning. I rapporten Framtidens kvalitetsregister (maj 2017) presenterades ett förslag om 21,5 procents neddragning av medel jämfört med 2017 års tilldelade medel. Vid bedömningen har det ansetts vara norm.

Registrens kvalitet har bedömts utifrån uppsatta kriterier och riktlinjer. Utifrån den bedömningen har beslut tagits om neddragning av registrens medel enligt norm eller inte. Det finns register som av dessa skäl föreslås få en större eller mindre neddragning än norm.

Nationellt stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2018 (pdf, nytt fönster)

Kriterier för medelstilldelning

 

Nationellt stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017 (pdf, nytt fönster)

Beslutade medel för 2016 (pdf, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!