16 april 2018

Certifieringsnivåer

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har från den 22 mars  beslutat om uppdaterade kriterier för bedömning av certifieringsnivå för registren.

Fyra nivåer av certifiering

De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. De är tänkta som en signal om höga ambitioner med våra nationella kvalitetsregister och visar åt vilket håll utvecklingen strävar.

  1. Registerkandidatnivå
  2. Certifieringsnivå 3 (+ kriterier för registerkandidatnivå)
  3. Certifieringsnivå 2 (+ kriterier för lägre nivåer)
  4. Certifieringsnivå 1 (+ kriterier för lägre nivåer)

Uppdaterade certifieringsnivåer i detalj (PDF)

Ansökan

Till varje ansökan om ändrad certifieringsnivå ska en aktuell redovisning av hur registret uppfyller kriterierna bifogas. Kriterierna för en högre certifieringsnivå inkluderar även de kriterier som finns för lägre nivåer.

Observera att för de register som består av flera delregister ska varje delregister redovisas separat. Det kan betyda att olika delar av ett register får olika certifieringsnivå.

Bedömning och beslut

Vid bedömning av certifieringsnivå ska hänsyn tas till registrens olika förutsättningar. Det kan till exempel gälla medverkan av patient-/brukarrepresentant eller möjligheten att samla relevanta patientrapporterade mått.

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tar beslut om certifieringsnivå.

Det finns en övergripande princip för medelstilldelning kopplad till certifieringssystemet. Senast fem år efter att ett register har blivit godkänt som registerkandidat ska det uppfylla kriterier för certifieringsnivå 3 för att beviljas fortsatta medel.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!