26 april 2018

Ekonomisk redovisning

Här redovisas de kostnader som registret hade under 2017. För varje kostnadspost ska det anges om tjänsten köptes från RC/RCC och om det var en kostnad för förvaltning, utveckling eller både och.

Blanketten för den ekonomiska redovisningen har gjorts om efter EYs granskning som genomfördes under hösten 2017. I den uppdaterade blanketten kommer det att finnas fält för budget och utfall för respektive post. Ange också andra eventuella intäkter samt eventuell ingående balans.

Kostnader som ska redovisas:

  • Lönekostnader
  • Lönebikostnader
  • Övriga externa kostnader: 
    Köp av IT-tjänster, förvaltningskostnader, köp av administrativa tjänster, statistik och årsrapport, resor, konferenser/möten och övriga kostnader.
  • Övriga kostnader från RC/RCC
  • Overhead kostnader
  • Ingående balans

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!