26 april 2018

Forskningsaktivitet

Här redovisas samma uppgifter som tidigare år, dvs uppgifter om bland annat förfrågningar om utlämnande av data för forskningsprojekt och förteckning över vetenskapliga artiklar som baserats på data från registret

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!