Prenumerera på Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Att söka och redovisa medel

Här finns den information som är aktuell om rapportering, ansökningsprocess och medelstilldelning inför 2021.

Ansökningar

Ansökningar och redovisningar görs i det vanliga ansökningssystemet.

Ansökningssystem

Övergripande tidplan 2020

 • 7 september
  Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat att redovisningen av Q2 och Q4 ska förenklas och inte efterfråga så många uppgifter som föregående år. Detta med anledning av den rådande situationen inom hälso- och sjukvården på grund av Covid-19. Den förenklade redovisningen omfattar täckningsgrad, budgetäskande och årsrapport för 2019. I redovisningen finns det möjlighet att beskriva vilken påverkan Covid-19 har haft på registerarbetet.
 • Frågor kan ställas till Stödfunktionen till och med fredag den 4 september klockan 15.00.
  AdminKvalitetsregister@skr.se
 • September - oktober
  Expertgruppen fastställer sitt förslag till bedömning och fördelning av medel
 • 19 - 20 november
  Samverkansgruppen möts och fastställer bedömningar och fördelning av medel till registren. Detta är sedan beslutsunderlag till Ledningsfunktionen.
 • 10 december
  Ledningsfunktionen fattar det slutgiltiga beslutet om medelstilldelning inför 2021.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!