22 maj 2019

Patient­medverkan

En målsättning för de Nationella Kvalitetsregistren är att de ska vara utformade så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen av vården.

Guiden Patienters medverkan i kvalitetsarbete

Företrädare för vård och socialtjänst uttalar tydligt betydelsen av att i högre utsträckning se brukare och patienter som aktiva medskapare, och i de fall det är möjligt öka medverkan av anhöriga och närstående. Det handlar både om medskapande i sin egen process och hur patienten/brukaren kan medverka i vårdens utveckling.

Guide för patientmedverkan

En guide har tagits fram som ett stöd för dig som arbetar med kvalitetsregister och vill öka patient- eller brukarperspektivet.

Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (PDF, öppnas i nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Rätt till information

Som patient eller brukare har du rätt att få information om du ingår i ett eller flera Nationella Kvalitetsregister.
Din vårdgivare, det vill säga vårdcentral, sjukhus eller den kommunala vården ska ge dig information om vad det innebär.

Du har också rätt att inte vara med i kvalitetsregistret och även det hanteras via din vårdgivare.

Du hittar mer information om dina rättigheter på sidan Juridik och regelverköppnas i nytt fönster samt För dig som patient/brukareöppnas i nytt fönster.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!