21 december 2016

Patient­medverkan

En målsättning för de Nationella Kvalitetsregistren är att de ska vara utformade så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen av vården. Det är viktigt att registren har samarbeten och kontakter med patientföreningar eller liknande.

Guiden Patienters medverkan i kvalitetsarbete

Företrädare för vård och socialtjänst uttalar också tydligt betydelsen av att i högre utsträckning se brukare och patienter som aktiva medskapare, och i de fall det är möjligt öka medverkan av anhöriga och närstående. Det handlar både om medskapande i sin egen process och hur patienten och brukaren kan medverka i vårdens utveckling.

Guide för patientmedverkan

En guide har tagits fram som ett stöd för dig som arbetar med kvalitetsregister och vill öka patientperspektivet. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (PDF, öppnas i nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Cirkeldiagram som visar andel register med patienter eller brukare i styrgruppen 2012 respektive 2015

Andel register med patienter eller brukare i styrgruppen

Patienter i registerarbetet och som medskapare

Många projekt är igång och drivs av registerhållare och registercentrum för att enskilt eller tillsammans med patientföreningar öka medverkan av patienter i registerarbetet på något av följande sätt:

  • Ökad medverkan av patientrepresentanter i registerarbetet
  • Ta fram presentation av registerdata för att öka patientens möjlighet att vara en aktiv medskapare samt öka patientens förmåga att förstå sin sjukdom och de val den står inför

Resultatdata för patienter

Ett inriktningsmål är att patienterna ska vara delaktiga i uppföljningen av vården och ett effektmål fastställer att 80 procent av registren ska presentera resultatdata för patienterna 2016. Målet är uppfyllt med arbetet med att presentera resultatdata på bästa möjliga sätt fortgår.

Nationella Kvalitetsregister samarbetar med 1177.se för att kunna nå ut med resultatdata som är viktiga för patienterna. Under 2016 pågår ett test där indikatorer visas upp i en text om starroperationer från Nationella kataraktregistret. Förhoppningsvis kan detta arbete leda till en strategi för hur 1177.se kan vara en kanal för att visa upp resultat som är av värde för invånaren.

Grå starr, 1177 Vårdguiden

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!