7 januari 2019

Informera patienter

Det är mycket viktigt att varje patient får information före registrering i ett kvalitetsregister.
Du hittar här förslag och exempel på hur informationen kan utformas.

Krav på information till patienterna

Innan en patient registreras i ett Nationellt Kvalitetsregister ska hon eller han få information om det.

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med verksamhetsföreträdare tagit fram mallar för den informationsskyldighet som både rapporterande vårdgivare och kvalitetsregister har för sin respektive behandling av personuppgifter i kvalitetsregister.

Mallarna har anpassats till de nya informationskrav som framgår av dataskyddsförordningen. Mallarna lämpar sig för foldrar, affischer, hemsidor och kallelser med mera och finns här.

Utformning av patientinformation

Patientinformationen kan utformas på olika sätt. Det viktiga är att välja det som passar patienten, verksamheten och kvalitetsregistret. Patienten kan till exempel få information i sin kallelse eller av den personal patienten möter – på papper, i form av en broschyr eller muntligt.

Det går också att ge information på ett mer allmänt sätt.
Det kan vara väntrumsinformation som affischer, broschyrer eller filmer.
Det kan också finnas på en webbplats hos vårdgivaren, kvalitetsregistret eller en patientförening.

Registerspecifik information

Här kommer olika typer av informationsmaterial att presenteras.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!