14 november 2016

Framtidens patientrapporterade mått

Registercentrum i samverkan arbetar med framtidens patientrapporterade mått. Det finns idag ett mycket stort antal olika patientrapporterade mått, även inom en och samma hälsodomän.

Ett problem är att mått som mäter samma hälsodomän oftast inte går att jämföra med varandra, eftersom de inte använder samma mätskala och oftast inte täcker in exakt samma del av hälsospektret (från inga till allvarliga hälsoproblem inom den hälsodomän som mäts). Moderna enkäter i form av generiska eller sjukdomsspecifika itembanker löser dessa, och flera andra, mätproblem.

En itembank är en databas med ett stort antal frågor som kan individanpassas. Med hjälp av ett datorprogram (Computer Adaptive Testing, CAT) väljs de mest relevanta frågorna till varje person utifrån dennes svar på föregående frågor. Alla svar är jämförbara precis som i en traditionell enkät även om personerna inte svarar på samma frågor och på olika många. Dessutom behövs färre frågor än i en traditionell enkät för att uppnå (minst) lika hög mätprecision.

Kvalitetsregisterorganisationen finansierar under 2016 det initiala införandet av nationella itembanker i Sverige, i form av det internationella itembanksystemet PROMIS.

PROMIS, Patient-Reported Outcomes Measurement Information System

PROMIS initierades 2004 av National Institute of Health i USA, och sprids nu allt snabbare över hela världen. Du kan följa utvecklingen i Sverige via QRC Stockholms webbplats.

Patientrapporterade mått, QRC Stockholm

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!