10 september 2016

Rundabord 2015

Här kan du ta del av presentationer och föreläsningar från de Rundabordsmöten som hölls under 2015.

Rundabord 11 november

På Rundabordsmötet den 11 november diskuterades hur vi tillsammans kan agera för att påverka kvalitetsregistrens roll i framtiden. Mötet var det första av tre, som ur olika perspektiv handlar om tiden efter satsningen. Vi pratade bland annat om viktiga budskap och olika påverkansformer.

Se föreläsningar

Karin Christensson, chef för Nationella Kvalitetsregister, 15 min.

Bertil Lindahl, forskningsstrateg på Nationella Kvalitetsregister, 8 min.

Presentationer från föreläsarna

Karin Christensson, chef för Nationella Kvalitetsregister
Guldgruvan 2020 (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Lena Forsman, kommunikatör, Nationella Kvalitetsregister
Kommunikation (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Bertil Lindahl, forskningsstrateg, Nationella Kvalitetsregister
Kvalitetsregister 2020 (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier
Framtidens Kvalitetsregister (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Spännande framtidsdiskussioner på Rundabordsmötet 11 november.

Spännande framtidsdiskussioner på Rundabordsmötet 11 november.

Rundabord 2 juni

En utvärdering vid ett tidigare möte visade att en majoritet av deltagarna ville ha mer information och diskutera frågor inom it, teknik och datainsamling. Därför ägnades Rundabord 2 juni till största del åt frågor om dataöverföring.

Presentationer från föreläsarna

Emma Vintemon, kansliet Nationella Kvalitetsregister
Vården i siffror/Öppna jämförelser (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Anna Dovärn, Registerservice
Socialstyrelsens registerservice (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Björn Hultgren, kansliet Nationella Kvalitetsregister och Gösta Hiller, Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC)
1177 Vårdguiden (Mina vårdkontakter) Förvaltningsuppdrag & anslutningsprocess (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Göran Petersson, professor hälsoinformatik, ordförande i Svenska Läkarsällskapet, verksamhetsledare eHälsoinstitutet.
eHälsaochregister -samverkanvård, omsorg, akademiochföretag (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Staffan Lindblad, chef QRC Stockholm
Arbetssätt & informatik i NKR1 (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Linus Johansson, kansliet Nationella Kvalitetsregister
Vårddokumentationssystem, beslutsstöd och kvalitetsregister (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Mats Löfgren, Gynop
Förstudie av tekniska förutsättningar överföring mellan journalsystem (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Krister Arlinger, IT-chef Registercentrum VGR
Direktöverföring till Kvalitetsregister - erfarenheter från innan NKRR (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Åke Nilsson och Staffan Winter, Nationella programmet för datainsamling - NPDi, kansliet Nationella Kvalitetsregister.
Datainsamling till kvalitetsregister (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Rundabord 17 mars

Program och presentationer

Aktuella frågor och information om pågående arbeten (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Tina Lidén Mascher, kansliet Nationella Kvalitetsregister
Joint action grupperingar inom EU och EU Guidelines (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Erfarenhetsutbyte och diskussion om tre olika områden. Miniworkshoppar i samarbete med RC Syd.

1) Vilka olika epidemiologiska metoder som lämpar sig för olika analyser av kvalitetsregisterdata? Vi kommer också att diskutera vikten av validering av data och vilka konsekvenser olika typer av valideringsfel kan få på utfallet i tex årsrapporter och rapporter till öppna jämförelser. Vi kommer vidare byta erfarenheter av hur ert RC/RCO kan stödja er i detta och vilka typer av stöd och utbildningar som kan behövas för er som praktiskt jobbar med register.
Leds av Anna Jöud, Maria Sandberg och Aldana Rosso från RC Syd

2) Att använda patientrapporterade mått, PROM, i sitt kvalitetsregister blir mer och mer viktigt och är ett krav för att uppnå certifieringsgrad 2. De flesta PROM som används idag är konstruerade med ålderdomlig teknik. Workshopen kommer att diskutera hur man reviderar äldre PROM med hjälp av Item-Respons teori. Hur kan vi använda frågeformulär för att förbättra vården? Under sessionen går vi igenom och diskuterar viktiga aspekter.
Leds av Eva Wendel och Mats Lundström från RC Syd

3) Guide för register – vad stödjer verksamhetsnära förbättringsarbete? I samarbete mellan registercentrum håller en guide på att tas fram för att tydliggöra vilka funktioner, verktyg och arbetssätt som kvalitetsregister (databas och styrgrupper) behöver utveckla för att underlätta verksamhetsnära förbättringsarbete. På denna workshop presenteras och diskuteras denna guide.
Leds av Susanne Albrecht och Thomas Troëng från RC Syd.
PPT kommer inte att läggas ut utan inspel tas vidare till arbetet med att fördigställa guiden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!