24 oktober 2016

Goda exempel, förbättringar med kvalitetsregister

Här kan du läsa om förbättringar för patienter och nya forskningsresultat som uppnås med hjälp av kvalitetsregister.

 • Rapport om Nationella Kvalitetsregister

  På uppdrag av den tidigare styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en granskning genomförts av Nationella Kvalitetsregister (NKR), Registercentrumorganisationerna (RCO) och det nationella kansliet. Syftet med granskningen är att i samband med att förändringar genomförs, både när det gäller den nationella styrningen och organisationen, få en samlad bild över hur situationen ser ut när det gäller ekonomin och styrning av kvalitetsregistren.  2018-02-21
 • Ensamboende med alzheimer får färre undersökningar och mindre behandling

  Ny forskning på data från Svenska demensregistret (SveDem) visar att ensamboende patienter varken undersöks eller ges bromsmediciner i lika hög grad som sammanboende. Dessutom får de oftare antidepressiva läkemedel. 2017-11-28
 • Bättre behandling efter hjärtinfarkt kan ge 500 extra år

  Chansen att överleva efter en hjärtinfarkt ökar om blodfetterna hålls på låg nivå. En ny studie på data från kvalitetsregistret SEPHIA visar att om patienternas blodfettsnivåer når uppsatta mål under en tioårsperiod kan det ge upp till 500 extra levnadsår. 2017-11-22
 • Stor överdödlighet bland patienter med lårbensbrott

  En ny studie med data från Svenska Höftprotesregistret visar att personer som bryter lårbenshalsen och får en höftprotes insatt är en mycket skör patientgrupp. Dödligheten är avsevärt högre än i en kontrollgrupp ur den övriga befolkningen. 2016-12-09
 • Itembanker kan göra framtidens datainsamling enklare

  Snart blir det möjligt för svenska kvalitetsregister att använda en ny typ av elektroniska frågeformulär för att fånga patienternas upplevelse av sjukdom och hälsa. Itembanking är på intåg i registervärlden. 2016-11-29
 • Arbetet med att förebygga livmoderhalscancer går framåt

  Flera landsting har under senare år lyckats få en högre andel kvinnor att lämna cellprov i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Uppryckningen har skett sedan Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention började publicera data där landstingen/regionerna jämförs med varandra. 2016-11-07
 • Kvalitetsregisterstatistik på patientförenings hemsida

  Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, och patientföreningen Frisk & Fri har ett vinnande samarbete. Sedan i våras presenterar Riksät färsk statistik på patientföreningens hemsida. 2016-10-11
 • Tydligt förbättrad användning av ECT

  I nya siffror från Kvalitetsregister ECT kan man hos flera landsting se tydliga förbättringar i användningen av elektrokonvulsiv behandling, ECT, vid depression. Det gäller bland annat Landstinget Västmanland som har jobbat aktivt med att förbättra sina resultat. Det har gjort tydlig skillnad, på tre år har de gått från 15,5 till 75 procent i andel depressionsskattade efter ECT. 2016-10-06
 • Högre ålder hos mamman mindre problem vid IVF

  Högre ålder hos mamman är inte en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan. Detta visar en ny nordisk kvalitetsregisterstudie. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien. 2016-09-07
 • Rekommenderat blodtrycksmål vid diabetes ifrågasätts

  Socialstyrelsen höjde nyligen den rekommenderade blodtrycksgränsen för patienter med diabetes. Detta kan leda till att fler patienter drabbas av stroke eller hjärtinfarkt, visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. Den nya studien är världens hittills största i ämnet och baseras på data från Nationella Diabetesregistret. 2016-08-23

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!