11 juni 2019

Granskning av
kvalitetsregisterorganisationen

På uppdrag av styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en granskning genomförts av Nationella Kvalitetsregister (NKR), Registercentrumorganisationerna (RCO) och den nationella Stödfunktionen.

Syftet med granskningen är att i samband med att förändringar genomförs, både när det gäller den nationella styrningen och organisationen, få en samlad bild över hur situationen ser ut när det gäller ekonomin och styrning av kvalitetsregistren. 

Granskningen har genomförts av EY (tidigare Ernst & Young) och visar att det finns en stor variation i hur den interna kontrollen fungerar avseende de Nationella Kvalitetsregistren.

EY Granskningsrapport - granskning av NKR (PDF)

Bilaga EY 01 - bas för frågeformulär (PDF)

Bilaga EY 02 - noteringar och rekomendationer NKR och RCO (PDF)

Bilaga EY 03 - sammanställning av NKR (PDF)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!