26 augusti 2016

Hitta resultatdata och se jämförelser

På Vården i siffror, i Öppna jämförelser och hos 1177 Vårdguiden kan du göra jämförelser och hitta resultatdata. Flera av kvalitetsregistren har också egna webbplatser där du kan hitta informration.

Vi har samlat länkar till verktyg och portaler där du kan jämföra hälso- och sjukvård i Sverige. Besök webbplatserna för mer information och kontakt.

Vården i Siffror

Vården i siffror är ett verktyg för dig som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Tjänsten kan ge underlag för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Vården i siffror

Öppna jämförelser

Med öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller landsting. För vissa områden finns också jämförelser per sjukhus eller verksamhetsnivå.

Öppna jämförelser 2013 – Hälso- och sjukvård

Kvalitetsportal

På kvalitetsportalen hittar du dynamiska rapporter baserade på nationella indikatorer som berör slutenvård, förebyggande insatser, läkemedelsförskrivning till äldre, demenssjukvård och vård i livets slut.

Kvalitetsportal

Kvalitetsregistrens webbplatser

Under "Hitta register" finns en kort beskrivning av varje register. Där finns också länkar till kvalitetsregistrens egna webbplatser.

Hitta register

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du hitta vård och jämföra vårdcentraler. Där finns även resultatdata från kvalitetsregister, men i begränsad omfattning.

Hitta och jämför vård på 1177 Vårdguiden

Att använda Nationella Kvalitetsregister

En kort animerad film om hur du kan använda data från Nationella Kvalitetsregister, för forskning, utvärdering och utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!