18 december 2016

Om Vården i siffror

Vården i siffror finns till för dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får.

Vården i siffror är en webbplats där en mängd mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in i ett flertal olika register – många av indikatorerna har sitt ursprung i diagnosspecifika så kallade kvalitetsregister.

Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa en ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till mer kvalitet och förbättringsarbete ute i vården.

Vården i siffror kommer att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning genom att belysa bra och mindre bra resultat som underlag för fördjupade analyser.

Så använder du Vården i siffror

Se instruktionsfilmen som tar dig med på en guidad tur på webbplatsen.

Frågor och svar

Läs vidare

Kommentera

Stängd för fler kommentarer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!