10 oktober 2016

Hjälpdokument, Vården i siffror

Här hittar du dokument och mallar som kan användas vid anslutning till Vården i siffror, samt information om var du kan vända dig vid frågor och felanmälan.

Utrednings och planeringsfas

De här två dokumenten använder du vid behov:

Bemanning och ansvar (Word-dokument)

Aktivitetsplan och checklista (Word-dokument)

Beskrivning av indikatorer

Dokumentet Kvalitetsindikator måste fyllas i för varje indikator. Det är sedan den texten som läggs in i kvalitetsindikatorkatalogen:

Kvalitetsindikator – beskrivning och metadata (Word-dokument)

Anslutning och implementation

Dokumenten nedan är obligatoriska vid implementation av tjänstekontrakt och anslutning till Nationell tjänsteplattform:

Förstudiemall, på Ineras webbplats

Beställning C, på Ineras webbplats

Frågor och synpunkter på Vården i siffror

Har du frågor eller synpunkter på Vården i siffror kontaktar du Nationell kundservice på Inera.

Nationell kundservice, Inera

För en första diskussion om anslutning eller urval av indikatorer går det också bra att kontakta Emma Vintemon. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Implementation av teknisk infrastruktur

Den tekiska infrastrukturen består av två delar. Kvalitetsindikatorkatalogen och Tjänstekontrakten. För frågor om om den tekniska infrastrukturen generellet och Kvalitetsindikatorkatalogen, kontakta Emma Vintemon.

För anslutning till Tjänstekontrakt kontaktas Inera.

Så går det till att ansluta en producent eller konsument till aktuellt tjänstekontrakt

Felanmälan och drift

Om du vill felanmäla tjänsten hör du av dig till Nationell kundservice på Inera. Via Inera kan kan du också prenumerera på på information om driftstatus och servicefönster.

Gör en felanmälan hos Nationell kundservice, Inera

Prenumerera på information om driftstatus och servicefönster

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!