27 oktober 2016

Nytt på Vården i siffror

Oktober 2016

Uppdateringen av indikatorer med 2015 års data fortsätter, för de kvalitetsregister och andra källor som ännu inte finns på tjänstekontrakt. Totalt har ca 190 av Vården i siffrors ca 350 indikatorer data för minst 2015! Dock finns en viss försening av Patientregistret vilket gör att vissa indikatorer dröjer. Ingen release av ny funktionalitet sker denna månad, eftersom fullt fokus ligger på att förbättra rapporterna i Vården i siffror.

Indikatorer och källsystem (Excel-fil)

Vården i siffror demo, oktober (Powerpoint 2,5 MB)

September 2016

Just nu ligger fokus på att uppdatera indikatorer med 2015 års data för de kvalitetsregister och andra källor som ännu inte finns på tjänstekontrakt. Totalt har ca 150 av Vården i siffrors ca 350 indikatorer data för minst 2015! Dock finns en viss försening av Patientregistret vilket gör att vissa indikatorer dröjer.

Utvecklingsmässigt har bland annat

  • möjlighet att lägga till fler landsting/sjukhus/enheter i indikatorvyn skapats. Den tidigare maxbegränsningen 8 har utökats till 35.
  • ingång till Vården i siffror via Google och sökmotorer förbättrats
  • uträkningen för zoomfunktionen förbättrats
  • tekniska åtgärder gjorts efter Ineras säkerhetsgenomgång av Vården i siffror

Vården i siffror demo, september (Powerpoint 2,5 MB)

Augusti 2016

Innehållsmässigt har Vården i siffror under sommaren uppdaterats med indikatorer från KPP-databasen (Kostnad per patient). Indikatorn Död inom 1 år efter vård för blödande magsår är borttagen. Synpunkter inkom på att den var för oprecis/svårtolkad och har stora jämförelseproblem.

Utvecklingsmässigt har det hänt en del på indikatorsidan, som nu har ”tabellvyn” i samtliga vyer men under tids- och stapelgrafen. Excelfunktionen är förbättrad, och det finns en möjlighet att zooma i axlarna som gör att små skillnader kan ses tydligare. Jämtland heter nu Jämtland Härjedalen.

Vården i siffror demo, augusti (Powerpoint 3 MB)

Vårdbarometerns resultat för 2015 finns nu tillgängliga på Vården i Siffror. Tio indikatorer visas, med uppgifter från 2011 och framåt. En betydligt högre andel av befolkningen menar att väntetiden till besök på vårdcentral är rimlig, jämfört med väntetiden vid besök på sjukhus. Vårdbarometern baseras på drygt 40 000 telefonintervjuer. Två indikatorer gällande tonsilloperationer har också publicerats samt tre KOL-indikatorer.

Se nedanstående fil gällande anslutningsläget för indikatorer.

Utvecklingsfokus i maj har varit att färdigställa jämförvyn samt justeringar på synpunkter som kom vid förra sprintdemon. Utförligare beskrivning av utvecklingen finns i nedanstående ppt.

Vården i siffror demo, maj (Powerpoint 3,5 MB)

April 2016

Nationella diabetesregistret visar nu över 30 indikatorer både för primärvården och diabetes typ 1, med kvartalsvis uppdatering. Riksstrokes indikatorer är uppdaterade med preliminära resultat för 2015, och från Patientregistret visas nu indikatorer om operationsfrekvenseer i landstingen, för ett urval operationer.

Utvecklingsfokus i april har varit att visa sjukhusdata i jämförvyn, arbetet med ”Kvalitetsträdet” som vi visade på Kvalitetsregisterkonferensen, samt på IHI-konferensen. Vi har även utvecklat möjligheten att ladda ner bilder som png. Se nedanstående fil gällande anslutningsläget för indikatorer.

Presentation från sprintdemonstrationen, april (Powerpoint 3 MB)

Mars 2016

Fokus i mars har varit att få in sjukhusdata. Se nedanstående fil gällande anslutningsläget för indikatorer. Vi hade ingen produktionssättning av ny release i mars, det blir i stället den 11 april.

Presentation från sprintdemonstrationen, mars (Powerpoint 4 MB)

Februari 2016

Nu har nya resultat från Nationell patientenkät publicerats på Vården i siffror. Över 100 000 patienter har tyckt till om sitt läkarbesök i primärvården. Resultaten visar att en stor del av patienterna bland annat upplever bemötandet som väldigt gott. Störst förbättringspotential finns inom kontinuitet och koordinering.

Presentation från sprintdemonstrationen, februari (Powerpoint 3,3 MB)

Januari 2016

I december öppnades Vården i siffror för allmänheten. I stort sett hela indikatorsetet från Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård från 2014 finns nu på Vården i siffror, inklusive fem indikatorer från Svenskt Njurregister, SNR, som återigen levererat indikatorer efter ett uppehåll. Dessutom visas ett utökat indikatorset från Riksstroke.

Dock kommer sjukhusdata från övriga källor att läggs in under våren. Inca-plattformen som bland annat samlar alla cancerregister samt psykiatriregistren, har anslutit via tjänstekontrakt och vi räknar med stegvis anslutning av indikatorer under våren.

Fördjupad dialog med ett antal landsting har kommit igång, utifrån användande av Vården i siffror som verktyg för lokalt/regionalt förbättringsarbete.

Presentation från sprintdemonstrationen, januari (Powerpoint 3,2 MB)

Läs vidare

Vården i siffror

Bakgrundsbilder för egna presentationer av Vården i siffror

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!