1 juli 2019

Medverkan i Nationella Kvalitetsregister

Genom din medverkan som patient/brukare är du med och förbättrar och utvecklar vården. Ditt deltagande i ett kvalitetsregister är friviligt.

Uppgifterna i registren ger unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas.

Tack vare Nationella Kvalitetsregister kan vi även se skillnader och likheter i vården över landet, vilket bidrar till ett ständigt förbättringsarbete. Dessa resultat kan du se på webbplatsen Vården i Siffrorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där bland annat data från Nationella Kvalitetsregister visas.

Ju fler personer som är med i kvalitetsregistren desto säkrare blir resultaten.
Dina uppgifter omfattas av sekretess och skyddas så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Din medverkan i kvaltetsregistren är frivillig och dina rättigheter som patient finns beskrivna här; För dig som patient.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!