2 juli 2020

Avslutade projekt

Här kan du hitta information om några av de avslutade projekt som genomförts.

Användbara data

I projektet Användbara data för verksam­heters förbättrings­arbete arbetade sex register för att utveckla åter­­kopplingen av data som på ett enkelt sätt stödjer verksamhets­nära förbättrings­arbete. Arbetet pågick under 2014.

Mer om projektet och registrens respektive sammanställningar av sina arbeten

Innovationspott för it-utveckling

Innovationspotten gav en möjlighet för register och registercentrum att få medel för it-innovationer. Innovationerna handlade om användbarhet, patientinvolvering och förbättringsmetodik. Projektet pågick under 2013 och 2014.

Mer om projektet

Sjuksköterskornas specialistutbildning

Under hösten 2013 och våren 2014 pågick ett projekt med lektorer och sjuksköterskestudenter som använder kvalitetsregister i specialistutbildningarna. Syftet var att öka användningen av data från kvalitetsregister i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Projektets slutrapport (pdf, nytt fönster)

Mer om projektet

Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister drev under 2013 för en förbättrad vård för personer med psykisk sjukdom.

Projektets slutrapport, tidningen Nyttan

Mer om projektet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!