9 augusti 2016

Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister drev under 2013 för en förbättrad vård för personer med psykisk sjukdom.

Det har man gjort genom att stödja och samordna utvecklingen av registren, och samtidigt skapa ett lärande för deltagande organisationer, team och ledningsgrupper.

Deltagande har varit ledningsgrupper inom psykiatrisk verksamhet, patienter, registerhållare med styrgrupper och psykiatrisk verksamhet på enhetsnivå.

Tidskriften Nyttan

Nyttan är en inspirationsskrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med
kvalitetsregister.

Läs eller beställ tidningen Nyttan

Det här gjordes under 2013

  • Genombrottsprojekt för cirka 25 team på enhetsnivå inom psykiatrisk vård, med användning av registerdata i förbättringsarbete.
  • Nationell ledningsarena som innehåller seminarieserier för ledningsorganisationer i psykiatrisk verksamhet att tränas i hållbara förbättringssätt och att leda med kvalitetsmått.
  • Regionala informationsseminarier riktade till allmänheten, för informationsspridning om nyttan med psykiatriska kvalitetsregister. Seminarierna genomförs i samverkan med patient- och brukarorganisationer.
  • Nationella konferenser för verksamhetsutvecklare.
  • Lokala och nationella förbättrings- och spridningsseminarier.

Om projektet på Landstinget i Jönköpings läns webbplats

Överenskommelse med regeringen

SKL tecknade en överenskommelse med regeringen för 2013 där SKL åtog sig att:

  • Aktivt stödja användningen av kvalitetsregister i det lokala förbättringsarbetet.
  • Fördela utvecklingsmedel till de aktuella registren.

Överenskommelsen innefattade därför en satsning på att utveckla och öka användningen av de psykiatriska kvalitetsregistren, som också kommer att lägga grunden för ett varaktigt och utvecklingsbart nationellt uppföljningssystem inom området.

Överenskommelsen om utvecklingsinsatsen för psykiatrin (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Ulrika Frithiofsson
Projektledare

ulrika.frithiofsson@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!