9 augusti 2016

Innovationspott för it-utveckling

Innovationspotten gav en möjlighet för register och registercentrum att få medel för it-innovationer. Innovationerna handlade om användbarhet, patientinvolvering och förbättringsmetodik. Projektet pågick under 2013 och 2014.

It-systemen spelar en viktig roll som möjliggörare för kvalitetsförbättringsprocesserna i vården. Ett flertal register har specifika utvecklingsidéer och behov vad det gäller it-funktioner och förutsättningar behöver skapas för att enskilda register ska kunna utveckla och testa nya innovativa funktioner, framför allt de som stödjer lokalt förbättringsarbete och patientmedverkan.

Ett flertal register har funktionsbehov som initialt inte kommer att täckas i en plattforms basfunktionalitet. För att inte hindra innovationer som kan komma andra register tillgodo ska det finnas vägar för register, via plattformsleverantör, att realisera dess funktioner. För att ytterligare driva på utvecklingen inom ovanstående områden utlyste kansliet för Nationella Kvalitetsregister en möjlighet för register och registercentrum att ansöka om medel för it-innovationer.

Prioritering görs av ansökningar som:

  • Berör patientinvolvering och förbättringsarbete.
  • Skapar något som fler kan ha nytta av på sikt.
  • Kopplar till de nationella tjänsterna och aktiviteterna inom området eHälsa.

Redovisning

De som har fått medel ska redovisa det färdiga resultatet, tillsammans med en beskrivning av designen av it-stödet. Rapporten är tänkt att spridas till övriga registercentrum och regionala cancercentrum och till kvalitetsregistren. Redovisning av hur medlen använts görs i en separat rapport senast 30 maj 2014.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!