9 augusti 2016

Sjuksköterskornas specialist­utbildning

Under hösten 2013 och våren 2014 pågick ett projekt med lektorer och sjuksköterskestudenter som använder kvalitetsregister i specialistutbildningarna. Syftet var att öka användningen av data från kvalitetsregister i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Det finns en stor utvecklingspotential och ett behov av att jobba med kvalitetsregister inom specialistutbildningarna för sjuksköterskor. För att öka användningen av kvalitetsregister för att förbättra vården behöver registeranvändning vara en naturlig del redan under utbildningarna, både för förbättringsarbete och för vetenskapliga arbeten.

Idag är det få lärosäten där lärare har kunskap och kompetens om Nationella Kvalitetsregistren, vilka data som finns i registren och hur återrapportering till klinikerna sker.

Deltagande lärosäten

Nio lärosäten deltog i projektet: Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola, Mälardalens högskola och Karolinska Institutet.

Slutrapport från projektet

Stimulera specialistutbildningarna för sjuksköterskor att använda data från de Nationella Kvalitetsregistren 2013–2014 (pdf, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!