27 november 2019

Kvalitetsregister i ST-utbildning

Flera projekt har genomförts kring att använda kvalitetsregister under ST-utbildningen och nya projekt kommer att starta under våren 2016.

Under 2013–2015 genomfördes projekt som handlade om användning av Nationella Kvalitetsregister under utbildningen. Erfarenheterna från dem är väldigt goda.

Projekten vände sig till ST-läkare som vill använda kvalitetsregister under sin utbildning, och var baserade på två målområden som finns med i Socialstyrelsens beskrivning av Läkarnas specialiseringstjänstgöring.

De två projekten hade olika inriktning och utgick ifrån Socialstyrelsens dåvarande målområden 19 och 20: De projekt som startas under 2016 kommer utgå från Socialstyrelsens nya målområden och enbart för kvalitets-och förbättringsarbete enligt a4.

Dessa projekt kommer drivas via två registercentrum. QRC arbetar via coaching akademin och RC Norr söker de mest välfungerande strukturerna för att följa några ST-projekt. Projekten kommer att utvärderas både enskilt och gemensamt för att hitta en generisk modell för att öka användandet av kvalitetsregister i förbättringsarbete hos ST-läkarna.

  • Projekt om kvalitetsarbete baserat på kvalitetsregister. Avser delmål 20: Att ha kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Syftet är att det ska leda till ett nytt och bättre arbetssätt i praktiken. Projektet genomfördes en gång 2013. Ytterligare en omgång planeras nu med start våren 2016.
  • Projekt om vetenskapligt arbete baserat på kvalitetsregister, ST-forskning. Avser delmål 19: Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Syftet är alltid att svara på en fråga (varför, vad, när, hur och var). Projektet har genomförts två gånger; 2013-2014 och 2014-2015 där totalt 23 ST-läkare medverkat. Lärandeseminarier och projektstöd som kansliet anordnat har varit uppskattade och gett en god första utbildning i kvalitetsregisteranvändning i vetenskapligt syfte för ST-läkaren. Inget ytterligare projekt planeras för 2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!