23 april 2016

Metod för anslutning

Projektet har tagit fram metodik för anslutning till Mina vårdkontakter för Kvalitetsregister.

Metodiken innefattar en teknisk- och verksamhetsmässiganslutningsguide. Den tekniska anslutningsguiden omfattar i dag tjänsterna "AddMessageToPatientPortalInbox" samt "IsActiveUser".

Den tekniska anslutningsguiden beskriver processen för att ansluta ett verksamhetssystem till inkorgstjänsten för den nationella invånarportalen.

Den verksamhetsmässiga anslutningsguiden beskriver verksamhetsmässiga beroenden utifrån planering och genomförande.

Teknisk anslutningsguide

Du når den tekniska anslutningsguiden via länken:

Teknisk anslutningsguide

Teknisk förvaltning av tjänsten görs av förvaltningen för 1177 Vårdguiden (Mina vårdkontakter).

Verksamhetsmässig anslutningsguide

Den verksamhetsmässiga anslutningsguiden kommer publiceras efter verifiering skett efter genomförd och godkänd pilot (under februari 2014).

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!