29 september 2016

Syfte och målsättning

Kansliet för Nationella kvalitetsregister har uppdragits av beslutsgruppen att ha en koordinerande roll för register vilka ser behov av att ansluta sig till 1177 Vårdguiden (Mina vårdkontakter) för patientinteraktion.

Detta innebär identifiering och framtagning av nya tjänster samt återanvädning och tillämpning av befintliga tjänster. Kansliet utgör "Single point of contact" och företräder registren gentemot Mina vårdkontakter och koordinerar arbetet.

Nya tjänster kommer succesivt att kravställas och pilotas. Piloter kommer att ta fram en metodik för anslutning till nya tjänster. Den framtagna metodiken kommer utgöra ett gemensamt koncept och erbjudas samtliga register vilka har behov om att nyttja 1177 Vårdguiden som kanal för patientmedverkan.

Exempel på tjänster som tagits fram och pilotats genom 1177 Vårdguiden är patientrapportering av PROM/PREM, hälsorapport eller uppföljningsenkäter. Gemensamt för dessa är att de sker på vårdgivares uppdrag till kvalitetsregister.

  • I Nulägesrapporten för 2014 framgår att 66 av de drygt hundratalet register har någon form av aktiv patientmedverkan.

Övergripande metod med beroenden testas i pilot och utvecklas till en generisk metod för anslutning för samtliga kvalitetsregister.

Projektplan

Projektet är indelat om faser om 6–12 månader, nedan återges fas 1 (oktober 2013–juni 2014, fas 2 (juli 2014–december 2014). Förberedelser för fas 3 är under planering.

Projektplan för fas 1 och 2, år 2014 (PDF, nytt fönster)öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!