25 januari 2018

Handbok

Handboken är ett stöd till integrationsprojekt och vänder sig till såväl vårdgivare som till kvalitetsregistren och stödorganisationer.

Nationella programmet för datainsamling har tagit fram metod för datainsamling grundat på ansvars­fördel­ning, användning av standarder och nationell infrastruktur. Denna handbok ska vara till praktisk hjälp i projekt som har till mål att föra över data från vårddokumentation till kvalitetsregister.

Målgrupper för handboken är projektledare, registerhållare, registercentra och andra stödorganisationer, verksamhets­ansvariga, regional och lokal it-verksamhet och systemleverantörer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!